Bè nổi cứu sinh

- Xuất xứ: Việt Nam

- Chứng chỉ đăng kiểm Việt Nam

- Vật liệu: Vỏ bè bọc bằng vải Kaki, màu da cam. Vật liệu nổi: Styrofor (EPSP) nguyên khối.

- Dây ngoài thân bè, dây nilon, tay bắm bằng nhựa.

- Lưới đan bên trong, có khung gỗ