Bộ đồ câu cá (dùng cho bè cứu sinh hoặc xuồng cứu sinh)

Xuất xứ: Trung Quốc