Bơi chèo nổi (dùng cho bè cứu sinh)

Xuất xứ: Trung Quốc