BÔNG CHỐNG CHÁY- ROCK WOOL TÀU THỦY CẤP A60 TỶ TRỌNG 170KG/M3