ĐO SÂU SIMRAD ED-161(ĐÃ QUA SỬ DỤNG)


-THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÒN HOẠT ĐỘNG TỐT