GPS FURUNO NAVIGATOR GP-50 MARK-3(ĐÃ QUA SỬ DỤNG)


-THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÒN HOẠT ĐỘNG TỐT
Compact GPS Navigator

Display Size4 inches

Display TypeMono LCD

Power Usage12 VDC or 24 VDC or 32 VDC