GPS JMC GP-200


Máy định vị nhỏ gọn chắc chắn, phù hợp cho tàu thuyền đánh cá nhỏ, thủ công và các tàu khác
Được trang bị với 18 kênh định vị vệ tinh,nâng cao độ chính xác cho vị trí / nhóm.
Màn hình LCD 4.5 inch.
Bộ nhớ 1500 điểm, Bộ nhớ vết 1000 điểm.
Lập trình 20 đường đi mỗi đường qua được 300 điểm.
Máy được cài ngôn ngữ Tiếng Việt.
Các kiểu màn hình: Xa lộ, la bàn, plotter,vị trí, trạng thái vệ tinh, chỉ báo điện áp hay các thông số khác.
Điện áp nguồn: 10-42VDC