GPS JRC JLR-7500,JLR-7800


JRC GPS, Model: JLR-7500, JLR-7800

• Thiết bị định vị (GPS/DGPS) thỏa tiêu chuẩn IMO
• Cùng lúc có thể thu được tín hiệu của 12 vệ tinh
• Thiết kế chắc chắn, độ bền cao
• Dễ sử dụng
• Xuất xứ: Nhận bản
*** Thông số màn hình:
• Màn hình:    5.7-inch white LED-backlit display, 320-by-240 resolution
• Đèn nền:    4 stages (bright, middle, dark, off)
*** Thông số định vị:

• Chức năng GPS khi dùng với Anten: JLR-4340
• Chức năng DGPS khi dùng với Anten: JLR-4341

• Data backup:    Flash ROM (display), SRAM with battery (sensor)
• Waypoints:    10,000 points, event memory 1000 points, WPT name: 16 characters Input via LAT/LON, bearing/range, event, TD. Route data transfer via LAN and RS-232C
• Track/route:    2000 points, 100 routes with 512 WPT per route
• Screen mode:    LAT/LON, CDI (highway), trackplot, GPS sat. info, enter WPT/route planning, WPT info
• Alarms:    Arrival, anchor, boundary, off-course, no position fix, speed, trip, temperature1, depth1, HDOP
• Frequency:    1575.42 MHz ±1 MHz (C/A code)
• Satellite tracking:    Up to 12 satellites
• SBAS:    WAAS, MSAS, EGNOS
• Accuracy:    13 m (HDOP <4 SA off), 7 m (SBAS) 2dRMS
*** Thông số khác:

• Serial data in/out:    Output 4 ch (IEC61162-1), input 1 ch
• Contact signal in/out:    Output 2 ch, input 1 ch
• NMEA in/out:    Selectable NMEA0183 versions: 1.5, 2.1 or 2.3
    Input HDT, THS, BDT, DPT, MTW, CUR, VBW, VHW, ACK, WPL, RTE ALR
    Output GGA, RMC, GLL, VTG, GSA, GSV, DTM, GBS, GRS, GST, ZDA, GNS, MSS2, ALR, VDR3, VHW3, APB, BOD, BWC, BWR, RMB, XTE, ZTG, AAM, ALR, RTE, WPL, ACK

• Nguồn cung cấp(cho Antenna):    10.8V to 31.2V DC. Công suất <1.5 W
• Nguồn cung cấp:    10.8V to 31.2V DC; Công suất <10 W