Hệ thống quản lý nước dằn(BWMS)

   
Để ngăn chặn sự thâm nhập của các thủy sinh trong môi trường nước dằn được tàu biển chuyển từ vùng biển khác tới, tác động đến hệ sinh thái, kinh tế, sức khỏe con người và tăng cường các biện pháp 
bảo vệ môi trường biển, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu (BWM 2004) vào ngày 13/2/2004. Theo quy định của BWM 2004, kể từ ngày 8/9/2017, tất cả các tàu thuộc kiểu loại bất kỳ hoạt động trong môi trường nước, bao gồm tàu ngầm, tàu nổi, công trình nổi, kho chứa nổi yêu cầu phải có Kế hoạch quản lý nước dằn được phê chuẩn. Duy trì Nhật ký nước dằn. Quản lý nước dằn trên tất cả các chuyến hành trình thông qua hoạt động thay đổi nước dằn (hoặc hoạt động xử lý nước dằn bằng cách sử dụng hệ thống nước dằn được phê chuẩn).

1. Thay đổi thời hạn lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn đối với tàu hiện có

Khóa họp thứ 28 Đại hội đồng IMO, tổ chức từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2013, đã thông qua Nghị quyết A.1088(28) cho phép các tàu hiện có được miễn lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn cho tới đợt kiểm tra cấp mới đầu tiên đối với giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do dầu (IOPP) sau ngày có hiệu lực của Công ước BWM. Tại MEPC69, tổ chức vào tháng 4/2016, dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với quy định B-3 của Công ước BWM phản ánh các yêu cầu của Nghị quyết A.1088(28) đã được phê chuẩn. Dự thảo sửa đổi, bổ sung này dự kiến sẽ được thông qua tại MEPC72 tổ chức trong năm 2018.

Tại MEPC70, tổ chức vào tháng 10/2016, một số nước đã đưa ra đề xuất thay thế nhằm mục đích cho phép kéo dài hơn nữa việc gia hạn lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn đối với tàu hiện có. Tuy nhiên, đề xuất này đã không nhận được sự đồng thuận tại MEPC70.

MEPC71 vừa diễn ra đã cân nhắc đề xuất thỏa hiệp giữa Nghị quyết A.1088(28) và đề xuất thay thế được đưa ra tại MEPC70. Kết quả là MEPC71 đã phê chuẩn dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với quy định B-3 của Công ước BWM thay đổi thời hạn lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn đối với tàu mới và tàu hiện có như sau:

* Tàu mới (là tàu được đặt sống chính vào hoặc sau ngày 08/9/2017): lắp đặt hệ thống khi tàu được bàn giao đưa vào hoạt động.

* Tàu hiện có mà đợt kiểm tra cấp mới đối với giấy chứng nhận IOPP được hoàn thành trong khoảng giữa ngày 08/9/2014 và ngày 07/9/2017: lắp đặt hệ thống tại đợt kiểm tra cấp mới đầu tiên đối với giấy chứng nhận IOPP sau ngày 08/9/2017.

* Tàu hiện có khác với tàu nêu trên: lắp đặt hệ thống tại đợt kiểm tra cấp mới thứ hai đối với giấy chứng nhận IOPP sau ngày 08/9/2017, hoặc tại đợt kiểm tra cấp mới đối với giấy chứng nhận IOPP vào hoặc sau ngày 08/9/2019, lấy ngày nào đến trước.

* Tàu hiện có không quy định phải có giấy chứng nhận IOPP (là tàu chở dầu có tổng dung tích dưới 150 hoặc tàu loại khác có tổng dung tích dưới 400): lắp đặt hệ thống không muộn hơn ngày 08/9/2024.

Cần lưu ý là tàu có tổng dung tích từ 400 trở lên phải có giấy chứng nhận về quản lý nước dằn theo Công ước BWM từ ngày 08/9/2017, cho dù tàu đã được lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn hay chưa. Hướng dẫn việc phê duyệt thiết kế, tài liệu và kiểm tra lần đầu để cấp giấy chứng nhận cho tàu theo quy định của Công ước BWM được nêu tại văn bản số 4281/ĐKVN-QP ngày 16/9/2016 đính kèm Thông báo kỹ thuật tàu biển số 033TI/16TB ngày 20/9/2016.                                          Sơ đồ khối hoạt động của hệ thống BWM

Control Unit(Khối điều khiển)

Khối điều khiển chịu trách nhiệm điều khiển toàn bộ hệ thống bao gồm thu thập các tín hiệu khác nhau từ các cảm biến, Quản lý tín hiệu cảnh báo, điều khiển khởi động và tắt hệ thống. Nó chứa tất cả các quy trình cho hoạt động của hệ thống, hiển thị trạng thái làm việc của hệ thống, bao gồm điều kiện làm việc của các bộ phận khác nhau cũng như dữ liệu và trạng thái được báo cáo bằng kiểm tra thời gian thực từ các cảm biến khác nhau


Filter(Bộ Lọc)

Bộ lọc sử dụng bộ lọc xả tự động hoàn toàn, có thể nhận ra hoạt động đồng thời của quá trình lọc và xả ngược. Độ chính xác lọc là 50μm. Nó có thể loại bỏ sinh vật lớn hơn 50μm trong nước dằn để ngăn chặn vi sinh vật và trầm tích vào bể dằn.


Filter(Bộ Lọc)

-Công suất xử lý: 100m3 / h — 5000m3 / h.
-Độ chính xác lọc: 50 μm
-Tự động tuôn ra
-Áp suất đầu vào thấp
-Linh hoạt cho trang bị thêm


EUT(Khối EUT)

Khối EUT là cốt lõi của của hệ thống BWMS. Mỗi khối có công suất xử lý từ 100-3000m3 / h. Thiết bị bao gồm hai phần: Khối điện từ và khối siêu âm. Khối điện từ có thể sản xuất số lượng lớn các gốc hydroxyl và các chất oxy hóa hoạt động cao khác để tiêu diệt tất cả các sinh vật trong nước dằn trong vòng vài nano giây. Toàn bộ quá trình tiệt trùng được hoàn thành bên trong khối EUT. Trong quá trình xử lý, thiết bị siêu âm có thể làm sạch bề mặt của thiết bị điện phân thường xuyên để duy trì hiệu quả xử lý lâu dài của vật liệu điện phân.