Máy VHF JRC JHS-780D


*** Thông số màn hình:
• Màn hình:     5.7-inch LED-backlit display, 320-by-240 resolution
*** Thông số thu/phát:

• Công suất phát:     25W, 1W    
• Phương thức liên lạc:     Simplex, duplex    
• Tần số:     155.00 to 163.50 MHz    
    Phát: 155.00 to 163.50 MHz (simplex, semi-duplex), 156.00 to 157.45 MHz (duplex)    
    Thu: 155.00 to 163.50 MHz (simplex, semi-duplex), 160.60 to 162.05 MHz (duplex). Accuracy within ±10x10-6    
• Kiểu điều chế:     Radiotelephone G3E/F3E, DSC/ATIS G2B/F2B    
• Khoảng cách kênh:     25 kHz    
• Trở kháng Antenna:     50Ω unbalanced    
• DSC CH70:     Receiver built-in    
    Frequency 156.525 MHz    
• DSC received message log:     20 distress messages, transmit 20 and receive 20 non-distress message 

• Channel capacity:     ITU/USA/Canada up to 57 ch    
    Inland waterway up to 57 ch    
    Private up to 200 ch (steps 25 kHz, 12.5 kHz, 10 kHz)    
    Weather up to 10 ch    
    Memory up to 10 ch    
*** Thông số khác:
• Ambient conditions:     Temperature -15° to 55°C    
    Operating humidity 0% to 93% non-condensing    
• Protection rate:     IP22 (display)    
• Inputs:     IEC-61162-1 GPS, IEC-61162-2 AIS    
• Outputs:     IEC-61162-1 VDR, S-VDR    
    Audio 600Ω 0 dB unbalanced (to VDR, S-VDR and ext. loudspeaker)    
    RS232C ext printer (NKG-91 hoặc DPU-414, option)  

• Nguồn cung cấp:     21.6V to 31.2V DC    
    25W (transmit ≤8A, receive ≤5A)