NAVTEX JRC NCR-333


JRC NAVTEX, Model: NCR-333

• Thỏa các tiêu chuẩn của IMO mới nhất.
• Thu bản tin trên 03 tần số.
• Dễ dàng lắp đặt.
• Dễ vận hành.
• Xuất xứ: Nhật bản
*** Thông số thu:
• Tần số thu:     518 kHz, 490 kHz, 4209.5 kHz
• Điều chế thu:     F1B navtex broadcast
• Message log:     lưu 200 bản tin sau cùng (của mỗi kênh). 
    lưu trên 50 bản tin (của mỗi kênh)
    lưu các bản tin trên 70 giờ
*** Thông số khác:
• Kết nối ngoài:     2 serial ports (printer, INS)

• Nguồn cung cấp:     10.8V to 31.2V DC, <9W