SART JRC JQX-30A


SART JRC JQX-30A
-Radar Transponder tìm kiếm và cứu hộ (SART) là thiết bị cứu nạn được sử dụng để định vị những người sống sót trong tình trạng khẩn cấp
-Khi máy thu radar được kích hoạt bởi một radar dò tìm băng tần 9GHz trên tàu tìm kiếm , cứu hộ hoặc máy bay, SART truyền tín hiệu đáp ứng được mã hóa để thông báo cho người tìm kiếm vị trí của những người sống sót qua màn hình radar.


-TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Thiết kế nặng
Độ tin cậy cao / Bảo trì miễn phí
Dễ dàng mang theo tay
Dễ dàng để phù hợp
Dễ dàng hoạt động
Trả lời tự động trong phạm vi rộng
hạn Pin: 5 năm