Vòng cứu sinh và dây ném nổi

- Xuất xứ: Trung Quốc