CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH

Tên viết tắt: HMC
Ban Giám Đốc:
Ông Thái Doãn Khương         -Chức vụ: Giám Đốc

    

          LOGO CÔNG TY HMC
Trụ sở Công ty:
Địa chỉ: Số 142 An đà-Phường Đằng giang-Quận Ngô quyền-Thành phố Hải phòng
Văn phòng giao dịch: Số 128 + 129 lô 9-Phường Đằng hải- Quận Hải an-Thành phố Hải phòng
Điện thoại: 0225.3261688 Fax: 0225.3261699
Di động/Zalo(hot line 24/7) : 0387996666
Email: contact@hoangminhmarine.vn
Website: www.hoangminhmarine.vn
Số Tài khoản: 2631100496008 - Ngân Hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Bắc Hải Phòng.
Mã số thuế Công ty: 0201058257
                                                                 Trụ sở làm việc của Công ty
Các lĩnh vực hoạt động:

+THƯƠNG MẠI:
- Xuất, nhập khẩu, cung cấp và lắp đặt vật tư, thiết bị chuyên nghành hàng hải với giá cạnh tranh như:
- Chuyên mua bán Thiết bị vô tuyến điện(VTĐ) và nghi khí hàng hải(NKHH) cho tàu thủy
- Chuyên mua bán Vật liệu chống cháy và nội thất tàu thuỷ bao gồm:

          + Vách & trần chống cháy cho tàu thủy
          + Cửa chống cháy cho tàu thủy
          + Sàn chống cháy cho tàu thủy
          + Bông chống cháy cho tàu thủy
          + Nội thất cho tàu thủy
- Thiết bị cứu sinh, cứu hoả cho tàu thủy
- Ấn phẩm hàng hải cho tàu thủy
- Kinh doanh Vận tải biển 
 Các sản phẩm chuyên nghành hàng hải của công ty cung cấp và lắp đặt đều có các chứng chỉ thoả mãn của các tổ chức đăng kiểm quốc tế như Đăng kiểm việt nam VR, CCS, DNV,NK,GL,ABS..
+ DỊCH VỤ KỸ THUẬT :
-Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề được đào tạo trong và ngoài nước, am hiểu về các Bộ luật, quy định,Quy phạm,Quy chuẩncủa đăng kiểm Việt Nam, nước ngoài và công ước Quốc tế về an toàn hàng hải như Solas, LSA Code, FSS Code, có thể đáp ứng mọi nhu cầu về dịch vụ tư vấn và triển khai thi công lắp đặt, bảo dưỡng các trang thiết bị VTĐ,NKHH,chống cháy,cứu sinh - cứu hỏa, các hệ thống cứu hỏa cố định trên tàu biển, có mặt bằng và các trang thiết bị chuyên dụng, được các cơ quan Đăng kiểm công nhận và cấp chứng chỉ.
- Đặc biệt, CÔNG TY HOÀNG MINH là đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ: lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị điện - điện tử hàng hải-hệ thống chống cháy trên tàu.
- Cung cấp dịch vụ kiểm tra hệ thống GMDSS cho các tàu, dưới sự uỷ quyền của các cơ quan đăng kiểm Việt nam (VR).
- Cung cấp dịch vụ kiểm tra và cấp giấy bảo dưỡng bờ (Shore-Based Maintenance) cho hệ thống GMDSS trên các tàu dưới sự uỷ quyền của cơ quan đăng kiểm Việt Nam VIETNAM REGISTER (VR).
- Được ủy quyền cung cấp dịch vụ kiểm tra hàng năm (APT) cho VDR/SVDR của các hãng: HIGHLANDER, HEADWAY
- Cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa hệ thống chống cháy (như vách, sàn ,cửa , bông chống cháy).
- Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị cứu sinh, cứu hỏa.
+ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Với đội ngũ cán bộ, chuyên viên kỹ thuật chuyên ngành hàng hải dày dạn kinh nghiệm, trong những năm qua Công ty đã có nhiều hợp đồng cung cấp, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị VTĐ, nghi khí hàng hải, nội thất, vách chống cháy,cứu sinh cứu hỏa cho các tàu đóng mới, sửa chữa  chạy tuyến Quốc tế và nội địa.

==========================================================================================================================
Short name: HMC
Board of directors:
Mr. Thai Doan Khuong - Position: Director
Company headquarters:
Address: 142 An Da Street, Dang Giang Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City
Trading office: No. 128 + 129, Lot 9, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City
Phone: +84.225.3261688 Fax: +84.225.3261699
Mobile/Zalo (hot line 24/7): +84.387996666
Email: contact@hoangminhmarine.vn
Website: www.hoangminhmarine.vn
Account Number: 2631100496008 - Military Commercial Joint Stock Bank - Bac Hai Phong Branch.
Company Tax ID: 0201058257
Fields of activity:
+ TRADE:
- Export, import, supply and installation of marine equipment and supplies at competitive prices such as:
- Trading in Radio Equipment(GMDSS)and navigation equipment for ships
- Trading fireproof materials and ship's interior include:


          + Fire wall and ceiling for ships
          + Fire doors for ships
          + Fire protection floor for ships
          + Rock wool for ships
          + Furniture for ships
- Life-saving and fire-fighting equipment for ships
- Marine publications for ships
- Shipping business
 The marine products of the company supply and installation are the certificates of satisfaction of the international organizations such as  VR, CCS, DNV, NK, GL, ABS.
+ TECHNICAL SERVICE:
- Having a contingent of technicians and skilled workers trained at home and abroad, knowledgeable about the laws, regulations, regulations and standards of Vietnamese and international convention on Maritime safety such as Solas, LSA Code, FSS Code, can meet all needs of consulting services and implementation of installation, maintenance of radio equipment, fire protection, life saving - rescue fixed fire-extinguishing systems on board seagoing vessels, ground and specialized equipment, recognized by VR.
- Especially, HOANG MINH CORPORATION is the leading company in providing services: installation, maintenance and repair of marine electrical equipment - marine-fire protection system.
- Providing GMDSS system inspection services to vessels, under the authority of the Vietnam Register (VR).
- Providing shore-based maintenance services for GMDSS systems on ships under the authority of the Vietnam Register  (VR).
- Authorized to provide Annual Performance Test  services (APT) for VDR / SVDR of the company: HIGHLANDER, HEADWAY
- Provide installation, repair services for fire protection (such as walls, floors, doors, rock wool).
- Providing inspection and maintenance services for life-saving and fire-fighting equipment.
+ WORK EXPERIENCE
With a team of experienced technicians and marine professionals, in the past years, the company has had many contracts for supply, installation, repair and maintenance of radio equipment, navigation equipment , fireproof materials,  Life-saving and fire-fighting equipment for building and repairing ships running international and domestic routes