Các sản phẩm về vật liệu chống cháy (Vách,Cửa,Bông,Sàn) của Công ty cung cấp được nhập khẩu từ Trung Quốc, hiện tại đã có chứng chỉ tại nguồn do VR cấp (ngày 14/2/2011).Công ty Hoàng Minh là đơn vị đầu tiên của Việt Nam có chứng chỉ tại nguồn các sản phẩm vật liệu chống cháy do VR cấp. Các sản phẩm đều có chứng chỉ được cấp bởi các tổ chức Đăng kiểm như VR, CCS, DNV, KR, NK, ABS, BV

Qui định về chứng nhận tại nguồn của cục Đăng kiểm Việt Nam: Công văn số 026TI_10TB. Theo công văn sô 026TI/10TB từ ngày 1/1/2011 tất cả các sản phẩm ,vật liệu, máy móc hàng hải nhập khẩu từ nước ngoài đều phải được đánh giá,kiểm tra và chứng nhận tại nguồn bởi VR

Trang: 1 Tiếp »