Công ty TNHH DV KT Hoàng Minh có khả năng cung cấp các vật tư spare part chuyên nghành điện tử hàng hải chính
 hãng như VHF, MF/HF, INM-C, EPIRB, SART, NAVTEX, EPIRB,TWO-WAY VHF,GYRO COMPASS,ECHO SOUNDER, 
SPEED LOG,GPS,S-VDR/VDR,RADAR,BNWAS....
Trang: 1 2 3 Tiếp »