Công ty TNHH DV KT Hoàng Minh có khả năng cung cấp các vật tư spare part ,thiết bị cũ đã qua sử dụng chuyên ngành điện tử hàng hải chính
hãng như VHF, MF/HF, INM-C, EPIRB, SART, NAVTEX, EPIRB,TWO-WAY VHF,GYRO COMPASS,ECHO SOUNDER, SPEED LOG,GPS,S-VDR/VDR,RADAR,BNWAS....
Trang: 1 2 3 4 5 Tiếp »