Thông báo kỹ thuật tầu biển (theo Cục Đăng kiểm Việt Nam)

Số TBNội dungNgày
047TI/11TB1Yêu cầu thử hàng năm bắt buộc Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) theo quy định V/18.9 của Công ước SOLAS.03/12/2011
046TI/11TBKiểm soát dầu nhiên liệu tàu biển tại Califonia, Hoa Kỳ, theo Thông báo Hàng hải 2011-2 của Cơ quan Tài nguyên không khí Califonia30/11/2011
045TI/11TBQuy định của Phụ lục VI, Công ước MARPOL, về hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu dùng cho tàu biển từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.27/11/2011
044TI/11TBÁp dụng yêu cầu mới về trang bị dụng cụ đo ôxy xách tay cho tàu chở hàng lỏng theo Quy định II-2/4.5.7.1 của Công ước SOLAS được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.291(87).12/11/2011
043TI/11TBÁp dụng Quy định III/31 của Công ước SOLAS 74, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.216(82), về trang bị phao bè cứu sinh cho tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế. 11/11/2011
042TI/11TB Văn bản số 1566/ĐKVN ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện Chỉ thị 09/CT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài.31/10/2011
041TI/11TBThông tư MEPC.1/Circ.736/Rev.2 ngày 06 tháng 10 năm 2011 về Hướng dẫn ghi các hoạt động trong Phần I - Các hoạt động buồng máy (tất cả các tàu) của Sổ Nhật ký dầu27/10/2011
040TI/11TBChỉ thị số 09/CT-BGTV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài27/10/2011
039TI/11TBVăn bản số 1470/ĐKVN ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Cục Đăng kiểm Việt nam về "Hướng dẫn kẻ dấu mạn khô cho tàu Việt Nam có giấy chứng nhận mạn khô được uỷ quyền cho Đăng kiểm nước ngoài cấp"25/10/2011
038TI/11TBThông tư MSC-MEPC.6/Circ.9 cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2011 của IMO về “ Danh mục các địa chỉ liên hệ của quốc gia chịu trách nhiệm nhận, chuyển phát và xử lý các báo cáo khẩn cấp về các sự cố liên quan đến chất độc hại, bao gồm cả dầu, từ tàu đến các nước ven bờ biển”.01/10/2011
037TI/11TBSử dụng dấu nghiệp vụ và dấu đăng kiểm viên trong công tác đăng kiểm22/09/2011
036TI/11TBVăn bản số 690/CCK-CKC ngày 07/09/2011 của Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thông báo việc Cục Hải sự tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc triển khai hoạt động chấn chỉnh quản lý an toàn tàu biên mậu19/09/2011
035TI/11TBThông tư MEPC.1/Cỉc.736/Rev.1 ngày 25 tháng 08 năm 2011 về Hướng dẫn ghi các hoạt động trong Phần I - Các hoạt động buồng máy (tất cả các tàu) của Sổ Nhật ký dầu15/09/2011
034TI/11TBÁp dụng thông tư MSC.1/Circ.1399 - Hướng dẫn sửa chữa và bảo dưỡng lớp phủ bề mặt két dầu hàng của tàu chở dầu thô.16/08/2011
033TI/11TBÁp dụng thông tư MSC.1/Circ.1395 - Danh mục hàng rời rắn có thể được phép miễn giảm hệ thống dập cháy cố định bằng khí hoặc hệ thống dập cháy cố định bằng khí không hiệu quả.16/08/2011
032TI/11TBHướng dẫn liên quan đến Chiến dịch kiểm tra tập trung về an toàn kết cấu và Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển của các Chính quyền cảng trên thế giới trong năm 2011.11/08/2011
031TI/11TBGiải thích thống nhất SC 245 của Hiệp hội các tổ chức phân cấp tàu quốc tế (IACS) về đường ống hút của bơm cứu hỏa sự cố đi qua buồng máy (Quy định II-2/10.2.1.4.1 của Công ước SOLAS), và một số vấn đề liên quan.04/08/2011
030TI/11TBChiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo - MOU và Paris - MOU về an toàn kết cấu thân tàu và Công ước quốc tế về mạn khô từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.01/08/2011
029TI/11TBÁp dụng Chương 4 mới của Phụ lục VI, Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra liên quan đến Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng và kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu.28/07/2011
028TI/11TBQuy định III/1.5 mới của Công ước SOLAS, Sửa đổi đối với Bộ luật LSA và Hướng dẫn đánh giá, thay thế hệ thống nhả và thu hồi xuồng cứu sinh.20/07/2011
027TI/11TBThông tư MSC.1/Circ.1398 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về giải thích thống nhất đối với quy định II-1/29 của Công ước SOLAS liên quan đến hệ thống điều khiển máy lái.14/07/2011
026TI/11TBThông tư số 47/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.06/07/2011
025TI/11TBDanh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2011.06/07/2011
024TI/11TBÁp dụng Nghị quyết MSC.269(85) Bổ sung sửa đổi Quy định 1, 16 và 19 Chương II-2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS); và thông tư MSC.1/Circ.1407- Hướng dẫn áp dụng Quy định II-2/19.3 Công ước SOLAS từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.22/06/2011
023TI/11TBThông báo tình hình kiểm tra PSC liên quan đến khiếm khuyết về hải đồ và kế hoạch chuyến đi20/06/2011
022TI/11TBHướng dẫn cập nhật thiết bị thông tin liên lạc, hành hải trang bị trên tàu biển và duy trì phần mềm của hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) theo Thông tư MSC.1/Circ.1389 và SN.1/Circ.266/Rev.1.14/06/2011
021TI/11TBVăn bản số 820/ĐKVN ngày 13 tháng 06 năm 2011 liên quan đến việc áp dụng Quy định II-1/3-2 của Công ước SOLAS 74 về sơn bảo vệ két chứa nước dằn của tất cả các loại tàu và không gian mạn kép của tàu chở hàng rời.13/06/2011
020TI/11TBÁp dụng Quy định II-2/4.5.7 của Công ước SOLAS 74 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.291(87).09/06/2011
019TI/11TBVăn bản số 713/ĐKVN-QP ngày 24/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về giám sát đóng mới/ hoán cải các tàu biển thi công sai thiết kế.27/05/2011
018TI/11TBSửa đổi và cấp lại Phụ bản đính kèm Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm không khí (S.APP).26/05/2011
017TI/11TBVăn bản số 728/ĐKVN ngày 25/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận công nhận năng lực các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu biển.26/05/2011
016TI/11TBVăn bản số 725/ĐKVN ngày 25/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tăng cường kiểm soát đối với tàu có nguy cơ lưu giữ PSC cao.26/05/2011
015TI/11TBKiểm soát dầu cặn (dầu thải) theo quy định của Phụ lục I, Công ước MARPOL 73/78 và Nghị quyết MEPC.187(59).20/05/2011
014TI/11TBVăn bản số 669/ĐKVN ngày 17/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về kiểm tra bổ sung đối với tàu biển đóng mới xuất xưởng quá 6 tháng sau khi hạ thuỷ.17/05/2011
013TI/11TBVăn bản số 668/ĐKVN ngày 17/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS).17/05/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10