Đo độ ồn trên tàu biển đóng mới chạy tuyến quốc tế theo QCVN 80:2014/BGTVT và IMO MSC.337(91)

Đo độ ồn trên tàu biển đóng mới chạy tuyến quốc tế theo QCVN 80:2014/BGTVT và IMO MSC.337(91)

Ngày 11-03-2024 Lượt xem 70

Công ty TNHH TM & DV KT hàng hải Hoàng Minh là đơn vị đã được maker ủy quyền, các kỹ thuật viên đã được đào tạo về chuyên môn và có đầy đủ máy đo để thực hiện việc đo độ ồn trên tàu biển theo QCVN 80:2014/BGTVT và IMO MSC.337(91)

1. Mục đích của việc đo độ ồn trên tàu:
-        Thiết lập một phương pháp thống nhất để đo và ghi lại mức áp suất âm thanh của máy móc được lắp đặt trong không gian đặt thiết bị máy móc và để hạn chế mức ồn và giảm mức độ tiếp xúc với tiếng ồn của thuyền viên nhằm:
-     Cung cấp điều kiện làm việc an toàn bằng cách xem xét nhu cầu giao tiếp bằng giọng nói và nghe báo động bằng âm thanh cũng như môi trường nơi có thể đưa ra các quyết định sáng suốt trong các trạm điều khiển, không gian dẫn đường và vô tuyến cũng như không gian máy móc có người lái.
-    Bảo vệ thuyền viên khỏi mức tiếng ồn quá mức có thể gây mất thính lực do tiếng ồn; và cung cấp cho thuyền viên mức độ thoải mái có thể chấp nhận được khi nghỉ ngơi, giải trí và các không gian khác, đồng thời cung cấp các điều kiện để phục hồi sức khỏe sau khi tiếp xúc với mức độ tiếng ồn cao.

2.Tiêu chuẩn áp dụng:
Quy trình đo độ ồn được xây dựng thỏa mãn theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 80:2014/BGTVT của bộ giao thông vận tải và IMO MSC.337(91)
Đối với thiết bị đo được thỏa mãn yêu cầu của IEC 61672-1; Phần mềm và phương pháp tính toán được sử dụng trong thiết bị thỏa mãn yêu cầu  theo IEC 61260:1995

QCVN 80:2014/BGTVT

IMO MSC.337(91)

 Yêu cầu đối với công ty đo , người đo và máy đo

1. Công ty đo phải được ủy quyền của Maker

2. Người đo Người thực hiện đo phải có kiến thức về lĩnh vực tiếng ồn, đo âm thanh và sử dụng thiết bị đo, đồng thời phải được đào tạo liên quan đến các quy trình nêu trong Quy chuẩn này.

3. Máy đo phải là kiểu được chứng nhận và phải được hiệu chuẩn định kỳ

. Các điều kiện đo

 Các điều kiện hoạt động khi thử đường dài

 Việc đo đạc phải được tiến hành trong quá trình thử đường dài với các điều kiện nêu ở (1) đến (8) sau:

(1) Phải đo khi tàu ở trạng thái có tải hoặc chạy dằn.

(2) Phải đo khi tàu giữ hướng càng thẳng càng tốt.

(3) Phải đo khi tàu chạy ở tốc độ khai thác thông thường và không nhỏ hơn 80% công suất liên tục lớn nhất. Các chân vịt biến bước và chân vịt Voith-Schneider (nếu có), phải ở vị trí hành hải thông thường. Điều này không áp dụng đối với các loại tàu đặc biệt và tàu có cấu hình hệ đẩy tàu và năng lượng đặc biệt.

(4) Các máy và nghi khí hàng hải, các thiết bị vô tuyến điện và ra đa v.v... được sử dụng trong trạng thái và mức độ hành hải thông thường, bao gồm cả việc khử ồn, phải được chạy như các điều kiện hành hải thông thường trong suốt quá trình đo. Tuy nhiên, các tín hiệu còi có năng lượng hoặc các hoạt động của máy bay lên thẳng không cần phải hoạt động trong quá trình đo.

(5) Việc đo trong các buồng có chứa máy phát điện, các bơm chữa cháy sự cố do động cơ đi-ê-den lai hoặc các thiết bị sự cố khác mà thông thường chỉ được vậnhành trong tình huống sự cố hoặc trong trường hợp thử nghiệm phải được thực hiện khi thiết bị đó hoạt động. Việc đo này không dự định để xác định sự tuân thủ các giới hạn về mức tiếng ồn lớn nhất trong Bảng 6.1 mà để tham khảo cho việc bảo vệ thuyền viên khi thực hiện việc các công việc bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm trong các buồng đó.

(6) Các thiết bị thông gió cơ giới, sưởi, điều hòa không khí phải được vận hành bình thường, với công suất phù hợp với các điều kiện thiết kế.

(7) Nói chung, các cửa sổ và cửa ra vào phải được đóng.

(8) Các buồng phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Có thể thực hiện đo khi chưa có trang bị vật dụng mềm nhưng không có chiết khấu do việc thiếu các vật dụng đó. Có thể kiểm tra lại hoặc đo tiếp theo khi đã có vật dụng mềm.

 Điều kiện hoạt động ở cảng : Phải thực hiện đo trong buồng máy khi các máy hoạt động ở chế độ tại cảng.

Các điều kiện môi trường

1 Trong các trường hợp độ sâu của nước nhỏ hơn 5 lần chiều chìm hoặc nếu có các bề mặt phản xạ lớn gần tàu thì các tình trạng này phải được lưu ý trong báo cáo kiểm tra tiếng ồn.

2 Các điều kiện khí tượng, ví dụ gió và mưa, cùng với trạng thái biển phải sao cho chúng không ảnh hưởng đến việc đo. Không nên vượt quá gió cấp 4 và chiều cao sóng 1 m. Nếu việc này không thể thực hiện được thì phải nêu rõ về điều kiện thực tế.

3 Phải xem xét cẩn thận để đảm bảo các nguồn âm thanh lạ bên ngoài không ảnh hưởng đến mức tiếng ồn trên tàu tại các vị trí đo. Nếu cần, các giá trị đo được có thể được hiệu chỉnh cho tiếng ồn nền ở trạng thái đều đặn phù hợp với nguyên tắc tổng năng lượng.

 Các quy trình đo

1 Trong quá trình đo mức tiếng ồn, chỉ những thuyền viên cần thiết cho hoạt động của tàu và những người thực hiện đo phải có mặt ở buồng liên quan.

2 Kết quả mức áp suất âm phải được lấy là deciben sử dụng bộ lọc trọng số A (dB(A)) và/hoặc trọng số C (dB(C)) và nếu cần thì cả các dải octa giữa 31,5 và 8.000 Hz.

3 Đo mức tiếng ồn phải được thực hiện cho toàn bộ khoảng thời gian cho đến khi các chỉ số đo được ổn định hoặc tối thiểu được 15 giây.

4 Các chỉ số đo được chỉ được lấy deciben gần nhất. Nếu deciben đầu tiên của chỉ số đo được dB lớn hơn hoặc bằng 5, chỉ số đo được phải lấy gần nhất số nguyên cao hơn.

 Xác định thời gian tiếp xúc tiếng ồn Mức độ tiếp xúc tiếng ồn của các thuyền viên được xác định dựa trên ISO 9612:2009 hoặc TCVN 9799: 2013. 5.3.7 Hiệu chuẩn Thiết bị đo mức âm phải được hiệu chuẩn cả trước và sau khi đo.

Các điểm đo

Các điểm đo phải được lựa chọn phù hợp với (1) đến (5) sau:

(1) Nếu không có quy định khác, phải đo với micro đặt ở độ cao từ 1,2 m đến 1,6 m tính từ boong.

(2) Khoảng cách giữa 2 điểm đo phải tối thiểu là 2 m.

(3) Trong các buồng lớn không chứa máy, việc đo phải được thực hiện ở các khoảng cách không lớn hơn 10 m cho toàn bộ buồng, bao gồm các vị trí có mức tiếng ồn lớn nhất.

(4) Phải đo cách các vách của buồng tối thiểu 0,5 m.

(5) Phải đo ở các vị trí mà có người làm việc, bao gồm cả các trạm thông tin liên lạc.

wiget Chat Zalo
Whatsapp Chat
wiget Wechat
Messenger Chat