Một số lưu ý trong trường hợp phải tắt thiết bị LRIT và AIS

Một số lưu ý trong trường hợp phải tắt thiết bị LRIT và AIS

Ngày 01-01-2024 Lượt xem 1620

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LRIT VÀ AIS

 

1/ Hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa LRIT (Long-range identification and tracking) là hệ thống thu nhận, truyền phát, cung cấp thông tin nhận dạng và theo dõi vị trí tàu thuyền. Thông tin LRIT được phát tự động 6 tiếng/lần từ thiết bị LRIT lắp đặt trên tàu qua vệ tinh Inmarsat.

Hệ thống LRIT cho phép giám sát hành trình và thu nhận thông tin LRIT của:

  • Tàu thuyền mang cờ quốc tịch Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế trong phạm vi các vùng biển trừ 02 vùng cực;
  • Tàu thuyền mang cờ quốc tịch nước ngoài hoạt động trong vùng thông tin LRIT của Việt Nam (trong phạm vi 1000 hải lý tính từ đường cơ sở);
  • Tàu thuyền báo thông tin về mã nhận dạng, vị trí và thời gian xác định vị trí của tàu thuyền.

2/Hệ thống tự ñộng nhận dạng AIS (Automatically Identification System) là hệ thống an toàn hàng hải nhằm nâng cao hiệu quả ñiều ñộng tránh va và năng lực quản lý tàu biển. Các tàu hay các ñối tượng hàng hải liên quan ñược lắp ñặt hệ thống AIS sẽ liên tục có chu kỳ phát các thông tin về tàu mình và các thông tin an toàn hàng hải, trao ñổi thông tin với các tàu khác hay với các ñài bờ ñược trang bị AIS. Việc trao ñổi các thông tin một cách liên tục như vậy, giúp cho việc tránh va, phân luồng và cảnh giới hiệu quả, thuận tiện. ðặc biệt khi số lượng các tàu ñược trang bị các hệ thống AIS ngày càng tăng lên thì năng lực quản lý tàu và an toàn hàng hải cũng ñòi hỏi ngày càng tăng. Các thông tin trao ñổi giữa các tàu hay giữa tàu với ñài bờ là các thông tin liên quan ñến các thông số về trạng thái hàng hải của tàu, các bản tin an toàn hàng hải, vị trí, tốc ñộ, kích thước, vận tốc quay trở...

Công văn số 4942/ĐKVN-VRQC về việc lưu ý khi phải tắt LRIT và AIS

Theo quy định tại các điểm d và đ khoản 6 điều 33 Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017

Phạt tiền từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm sau

d) không duy trì hoạt động của thiết bị AIS theo quy định

đ) Không duy trì hoạt động của thiết bị LRIT theo quy định

Như vậy trong trường hợp phải tắt thiết bị LRIT và AIS thuyền trưởng cần nghi nhật ký và thông báo đến cơ quan quản lý thông tin sau

1/ Thông tin cơ bản của phương tiện( số IMO(nếu có), hô hiệu ( nếu có), số MMSI

2/Địa điểm: Cảng và nơi tàu neo đậu

3/ Lý do dừng truyền phát LRIT/AIS  hoặc giảm tần suất phát thiết bị LRIT

4/Dự kiến thời gian khôi phục truyền phát

 

Hoang Minh Marine ( Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam)

wiget Chat Zalo
Whatsapp Chat
wiget Wechat
Messenger Chat