Quy định mới về trang bị EPIRB từ ngày 1 tháng 07 năm 2022

Quy định mới về trang bị EPIRB từ ngày 1 tháng 07 năm 2022

Ngày 22-01-2024 Lượt xem 1078

Từ ngày  1/07/2022 đối với các tàu chạy tuyến Quốc tế mà phải trang bị mới EPIRB phải thỏa mãn nghị quyết MSC.471(101) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về tiêu chuẩn chức năng đối với phao vô tuyến định vị sự cố nổi tự do (EPIRB) hoạt động ở tần số 406 MHz..

Đối với các tàu hoạt động biển nội địa và SB vẫn áp dụng tiêu chuẩn cũ QCVN 42:2015 và Sửa đổi 1: 2017

 

Nghị quyết MSC.471(101)

Ủy ban An toàn Hàng hải của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), tại phiên họp thứ 101, ngày 14/6/2019, đã thông qua các tiêu chuẩn chức năng mới cho phao vô tuyến định vị sự cố nổi tự do (EPIRB) hoạt động tại tần số 406 MHz theo Nghị quyết MSC.471(101). Theo nghị quyết MSC.471(101), EPIRB được lắp đặt trên tàu vào hoặc sau ngày 01/7/2022 phải tuân theo các tiêu chuẩn chức năng và tiêu chuẩn phê duyệt kiểu không thấp hơn các tiêu chuẩn được nêu trong phụ lục của Nghị quyết này. EPIRB được lắp đặt trên tàu trước ngày 01/7/2022 phải tuân theo các tiêu chuẩn chức năng không thấp hơn các tiêu chuẩn được nêu trong phụ lục của Nghị quyết A.810(19) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.56(66) và MSC.120(74); và các tiêu chuẩn phê duyệt kiểu không thấp hơn các tiêu chuẩn được nêu trong nghị quyết A.696(17). Một số lưu ý đối với EPIRRB theo Nghị quyết MSC.471(101) như sau:

1. Yêu cầu mới: EPIRB phải được trang bị bộ thu GNSS để xác định vị trí và bổ sung các yêu cầu liên quan về báo cáo vị trí bộ thu GNSS.

2. Yêu cầu mới: EPIRB phải được cung cấp tín hiệu định vị của Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và bổ sung các yêu cầu liên quan của tín hiệu định vị AIS.

3. Các đặc tính kỹ thuật của tín hiệu truyền và định dạng bản tin của EPIRB tham khảo các yêu cầu của tài liệu hệ thống COSPAS-SARSAT C/S T.001 hoặc C/S T.018.

4. Tín hiệu dẫn đường 121.5MHz : khi truyền phát ở tần số 121.5 MHz, chu kỳ làm việc không nhỏ hơn 50% (thời gian bật tắt là 1,125 giây ) và nếu lớn hơn 50% thời gian bật phát phải lớn hơn 1,125 giây và thời gian tắt phát nhỏ hơn tương tự.

Hoang Minh Marine ( Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam)

wiget Chat Zalo
Whatsapp Chat
wiget Wechat
Messenger Chat